ГЛЕДАЙ ФИЛМИ И ПЪТУВАЙ

Скъпи зрители,

Летният сезон е в разгара си и всички търсим най-приятния начин да се забавляваме и да си починем. Да трупаме приятни емоции и отдих с близки и приятели на хубави места и да ни е интересно.

Летните кинохитове привличат вниманието. Това лято КИНАТА АРЕНА в цялата страна ви предлагат възможността с билет за избран от вас филм да спечелите и ваучер за отстъпка за екскурзия по избор от екскурзиите, които предлага ПРЕМИО ТРАВЕЛ.

В програмата на кината Арена са включени филми за всички възрасти и всякакви жанрове. Направете своя избор нееднократно. Катлогът с екскурзии на Премио Травел също е богат и ако спечелите ваучер за отстъпка имате богат избор да изберете дестинация, която ви допада.

В периода от 8 юли до 15 септември можете да регистрирате билет. В томболата са включени 600 ваучера за отстъпка от 200лв и 20 ваучера за отстъпка от 600 лв.

 

 

 

 

Промоционална кампания Лято с кино и екскурзии

 

Общи условия на Кампанията

 

I. Организатор и Общи Условия на Кампанията

 

1. Кампания Лято с кино и екскурзии ("Кампанията") се организира и провежда от „КИНО АРЕНА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК201356915, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, ул. “Бизнес Парк София” № 3, ет.2 наричано  по-долу "Организатор" и със съдействието на ” ПРЕМИО ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  , вписано в Търговски регистър с ЕИК 203825668 с удостоверение за туроператор № РК-01-7532 седалище и адрес на управление: гр.София 1510, район Подуяне, ж.к Хаджи Димитър, „Васил Кънчев” № 26; наричано ”Агенция”, което предоставя наградите в Кампанията.

 

2.Кампанията е валидна за всички филми през срока на Кампанията, прожектирани в Кина Арена в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Смолян.

3. Участниците в "Кампания"  са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия на Кампанията, както и Общите условия, регулиращи ползването на сайта www.kinoarena.com и ползването на услугите, предлагани в сайта.

 

 

3. Участниците в "Кампания "  са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия на Кампанията, както и Общите условия, регулиращи ползването на сайта www.kinoarena.com и ползването на услугите, предлагани в сайта.

 

4. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на "Кампания "  на интернет страницата на Кино Арена www.kinoarena.com.

Организаторът на "Кампания "  си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата на Кино Арена.

 

II. Право на участие

 

5. Право на участие има всяко дееспособно физическо лице, за което са изпълнени кумулативно следните условия:

А) лицето е навършило 18(осемнадесет) години;

Б) притежава  закупен  в срока на "Кампания "  на каса, от терминал за билети или по електронен път билет за прожекция на филм през срока на "Кампания "  в залите на Кино Арена в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Смолян.

В) лицето, притежаващо билета   се  е регистрирало като потребител, както и специално  за участие в томболата за настоящата "Кампания "  на сайта на организатора www.kinoarena.com.bg, като е попълнило вярно и коректно всички задължителни полета  във всяка от двете регистрационни форми. В специалната регистрационна форма за регистрация на билета, участващ в конкретната промоция, такива задължителни полета са:

 •          Вид билет – маркира се Стандартен или Електронен
 •          Номер на билета
 •          Име, презиме и фамилия 
 •          Дата на раждане
 •          Бранд  (IMAX, LUXE, PREMIUM ) – автоматично се генерира от системата  без възможност за промяна от участник
 •          Кино
 •          Град 
 •          Email на участника
 •          Aдрес на участника
 •          Телефон
 •          Код за сигурност
 •          Чекбоксове със следните текстове:

 

-Желая да участвам в e-mail кампании и промоции(маркира се, само ако участникът желае да участва в такива кампании и промоции)

-Съгласен съм с общите условия за участие в промоцията(задължително се маркира, ако лицето желае да бъде приета регистрационната форма)

6. Не се допускат до участие организаторите от „КИНО АРЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД, „Премио Травъл Бълграия“ ЕООД техните служители и/или членове на семействата им.

 

 

III. Условия за участие

 

В "Кампания“ има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице обстоятелствата, посочени в раздел II, наричано по-долу Участник, който следва да изпълни следните условия:

 

7. Да се регистрира като потребител на сайта www.kinoarena.com с общата регистрационна форма (ако няма вече такава регистрация), както и да  регистрира номера на билет  за филм през срока на "Лято с кино и екскурзии", закупен от Кино Арена в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Смолян, както е посочено в раздел ІІ , с попълване на специална регистрационна форма  за конкретната томбола на сайта на Организатора www.kinoarena.com, в която  освен номера на билета се посочват задължително и останалите задължителни данни по раздел ІІ по-горе. Валидна за участие е само правилно попълнена регистрационна форма  с вписани всички посочени по-горе данни.

8. Участникът има право на една регистрация на всеки един притежаван билет за прожекция по раздел ІІ.  Един участник може да направи толкова регистрации, колкото билети за прожекции по раздел ІІ притежава (независимо от вида билет – с или без намаление).

9. Участникът следва да разполага физически с билета, който регистрира и да го запази   с цел да бъде представен в оригинал за справка при получаване на награда, ако участникът бъде изтеглен като печеливш. В случай, че билетът е електронен и не е разпечатан от печеливш участник, то той следва да покаже имейл, адресиран до него, съдържащ номера на билета за филм през срока на "Кампания ", който е гледал в Кино Арена.  Билети, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани или подправени не се допускат като основание за получаване на награда.

10. Всеки един билет съдържа уникален номер, който позволява само една регистрация за избрана от участника промоционална кампания, обвързана с филм през срока на "Кампанията“. С един билет, участникът може да направи само една регистрация за избраната от него промоционална кампания. В случай на няколко кампании, по едно и също време за един и същи филм, участникът има право да избере само една промоционална кампания, за която да регистрира, закупения от него билет.

11.Организаторът не носи отговорност, в случай че печеливш участник е изгубил регистриран от него билет и по тази или друга причина  не го представя в оригинал, съответно не може да покаже мейл   адресиран до него, съдържащ номера на билета за филм през срока на "Лято с кино и екскурзии", за  получаване на наградата.

 

IV. Териториален обхват на "Кампания“  

 

12.Кампанията се организира и провежда, на територията на Република България, като включва закупени за срока на "Кампанията "  билети за филми, прожектиран в залите на Кино Арена в София, Пловдив, Варна, Плевен и Смолян.

 

V. Срок на "Кампания "  

 

13. "Кампания "  започва на 08.07.2022г. и се провежда до 23:30 часа на 15.09.2022г. (включително).

 

 

VI. Награди

14.Нaградите в "Кампания " са 620/шестстотин и двадесет/ броя ваучери за отстъпка, предоставени от „ПРЕМИО ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,  за екскурзии в чужбина, организирани от „ПРЕМИО ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, които са поместени на сайта www.premiotravel.bg, а именно:

 

1.      20/дведесет/ броя ваучери за остъпка в размер на 600 лв. за екскурзия по избор в САЩ, Куба или Мексико,   организирана от „ПРЕМИО ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, които екскурзии са поместени на сайта www.premiotravel.bg

 1.       600/шестотин/ броя ваучери за отстъпка в размер на 200лв за екскурзия в чужбина, за избрана дестинация, организирана от „ПРЕМИО ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, които екскурзии са поместени на сайта www.premiotravel.bg

Общо-620/шестстотин и двадесет/ броя ваучери за остъпка.

 

Ваучерът за отстъпка за  екскурзия  означава, че същият дава право на притежателят му да получи отстъпка от цената на екскурзията , организирана от Премио травел България“ ООД, които екскурзии са поместени на сайта www.premiotravel.bg, според  избора на екскурзия от Участника, която отстъпка е в размер на стойността на спечеления от Участника ваучер за отстъпка. Ваучерът за отстъпка е валиден до 31.12.2023г.

За да бъде активиран всеки един ваучер за отстъпка, е необходимо участникът спечелил съответната награда - ваучер за отстъпка за екскурзия да се свърже с „ПРЕМИО ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в срок до 30 дни след изтегляне на имената на печелившите и да избере конкретна екскурзията през 2022г.-2023г по програма на „ПРЕМИО ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ,  за която екскурзия  „ПРЕМИО ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предоставя на Участника остъпка от цената на екскурзията, която отстъпка е в размер на стойността на спечеления от Участника ваучер за отстъпка , с която уреждат взаимоотношенията по повод на дадената екскурзия.

 

VII.Определяне на печеливши участници и получаване на Наградите/ваучерите/

 

  15. Организаторът съставя списък на участващите с поредни номера по реда на получаване на валидни регистрационни форми за регистрация на билет на сайта www.kinoarena.com.

16..Печелившите участници ще бъдат определени на два пъти по време на Кампанията по следния график:

-на 11.08.2022г., в 11.00 ч, ще бъде изтеглени на случаен принци  10/десет/ печеливши участника за 10/десет/ броя ваучери за остъпка в размер на 600 лв. за екскурзия по избор в САЩ, Куба или Мексико,   организирани от „ПРЕМИО ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, които са поместени на сайта www.premiotravel.bg и 300 /триста/ печеливши участника за 300 /триста/броя ваучери за отстъпка в размер на  200лв за екскурзия в чужбина, за избрана дестинация, организирани от „ПРЕМИО ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, които са поместен и на сайта www.premiotravel.bg, от списък на лицата, регистрирали билет/и на сайта на Кино Арена в периода  от 08.07.2022г.до 10.08.2022г. вкл. Имената на победителите ще бъдат обявени на 15.08.2022г. на сайта на Кино Арена.

-на 19.09.2022г., в 11.00 ч, ще бъде изтеглени на случаен принцип  10 /десет/печеливши участника за 10/десет/ броя ваучери за остъпка в размер на 600 лв. за екскурзия по избор в САЩ, Куба или Мексико,   организирани от „ПРЕМИО ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, които са поместени на сайта www.premiotravel.bg и 300 /триста/ печеливши участника за 300/триста/ броя ваучери за отстъпка в размер на  200лв за екскурзия в чужбина, за избрана дестинация, организирани от „ПРЕМИО ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, които са поместен и на сайта www.premiotravel.bg, от списък на лицата, регистрирали билет/и на сайта на Кино Арена в периода от 11.08.2022г.до 15.09.2022г. вкл. Имената на победителите ще бъдат обявени на 21.09.2022г.на сайта на Кино Арена.

 

 1. Резултатите от проведеното теглене на печелившите участници по графика по т.17 по-горе се отразяват в протокол, подписан от членовете на Комисията.  

19. Организаторът предоставя на „Премио Травъл България“ ЕООД протоколите с резултатите от проведеното теглене на печелившите участници.

 Печеливши участници ще бъдат уведомени на посочените от тях телефони или електронна поща от служител на „Премио Травъл България“ ЕООД, като ще получат информация откъде и докога могат да вземат наградата.

Печелившите участници могат да се свържат с„Премио Травъл България“ ЕООД на e-mail: info@premiotravel.bg

Организаторът не носи отговорност, ако „Премио Травъл България“ЕООД не успее да се свърже с някои от печелившите поради технически причини или заради неверни данни, подадени от него.

                                          

20.  Участникът спечелил съответната награда - ваучер за отстъпка за екскурзия ще може да получи същият от „ПРЕМИО ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в срок до 30 дни след всяко изтегляне на имената на печелившите от офис на „Премио Травъл България“ЕООД на адреси гр.София 1510, район Подуяне, ж.к Хаджи Димитър, „Васил Кънчев” № 26срещу представяне на следните документи за справка:

 а) лична карта или паспорт, удостоверяващи самоличността на лицето (имена, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служ- номер от регистъра на НАП, адрес в чужбина на чуждестранните лица);

б) оригинален билет за кинопрожекция, с който участникът се е регистрирал за съответното теглене и с регистрацията на който е бил изтеглен за печеливш участник. Алтернативно – печеливш участник може да покаже и имейл, адресиран до него, съдържащ номера на билета за филм, прожектиран в участащ обект през срока на Кампанията, с който участникът се е регистрирал за съответното теглене и с регистрацията на който е бил изтеглен за печеливш участник.

.Наградата ще бъде предадена само при идентичност на данните, подадени от спечелилия Участник чрез попълване на формата за регистрация за участие в Промоцията и данните подадени от него по т.20 от Раздел VІІ, от една страна и от друга страна, данните в личния документ и билета, представени пред служител на Агенциятаза проверка.

Агенцията си запазва правото, при несъответствие на данните на изтеглен печеливш Участник и/или при попълнени неверни данни за контакт, водещи до невъзможност за уведомяване или до невъзможност за попълване на служебна бележка, да предостави наградата на резервен Участник, изтеглен в деня на тегленето.

21. В случай, че печелившите участници се откажат или не потърсят наградите си в определения в настоящите Общи условия срок (30 дни след съответното  теглене на имената печелившите ) или не могат да предоставят за справка документите по предходната точка, както и ако участниците са нарушили по какъвто и да било начин изискванията на настоящите Общи условия, същите губят правото си да получат предоставяната награда. В тези случаи Организаторът не носи никаква отговорност, нито е задължен да обезщетява по какъвто и да е начин участниците, непотърсили, или неполучили наградите си

При непотърсени, неполучени или неизползвани награди/ваучери/, организаторът не е длъжен да провежда нови тегления за определяне на нови печеливши участници и може свободно да се разпорежда с наградите/ваучерите/, след като изтече срокът за получаване на наградите/ваучерите/. 

VIII. Отговорност на Организатора 

 

22.Организаторът не проверява и не носи отговорност за това дали лицето, регистрирало  и представило билет за участие в "Кампания ", е действителният собственик на този билет. С изтегляне на имената на печелившите участници, Организаторът се освобождава от всяка по-нататъшна отговорност. 

23. Организаторът не носи каквато и да било отговорност по отношение на наградите -ваучер за отстъпка за екскурзиите,вкл. предоставянето на ваучерите,  както и по отношение на самите екскурзии, като същата се поема изцяло от  „Премио Травъл България“ЕООД.

„Премио Травъл България“ЕООД носи пълна отговорност за предоставяне на обявените награди и  остъпки за екскурзии.

Организаторът не носи отговорност, ако при каквито и да било обстоятелства „Премио Травъл България“ЕООД откаже да предостави обявените отстъпки за екскурзии.

Организаторът не носи каквато и да било отговорност по отношение на качеството на екскурзиите, получени срещу представяне на наградата/ваучера за остъпка/ от стана на „Премио Травъл България“ ЕООД, като евентуални рекламационни претенции се предявяват срещу „Премио Травъл България“ ЕООД.

 

24. Споровете между трети лица относно правото на собственост върху билети или спорове относно титуляра на електронен адрес, не засягат принципа на предаване на наградата/ваучера/ от Организатора на "Кампания "  на лицето, чиято претенция за получаване на наградата/ваучера/ първо е представена пред Организатора на "Кампанията", съгласно разпоредбите на тези Общи Условия.

 

25.Всички регистрации на билети след определения краен срок на "Кампанията ", а именно 23:30 часа на 15.09.2022 г. се считат за невалидни и не участват в тегленето на наградите/ваучерите/.

 

26.Организаторът на "Кампанията " не се задължава да води кореспонденция относно претенции за участие в "Кампанията" , предявени след края на "Кампанията" .

 

IX. Забрана за трансформация на наградите/ваучерите за остъпка/

 

27. Участник спечелил награда/ваучер/ няма право да прехвърля същата на трето лице преди да я е получило от Агенцията. Печелившите участници нямат право да искат от Агенцията , съответно от Организатора замяна на спечелените от тях награди/ваучери/ с тяхната парична равностойност или с други ценности, както и да искат замяна на получена награда с друга такава, включително и срещу допълнително заплащане.

 

X. Прекратяване на "Кампанията "  

 

28.Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати "Кампанията" по всяко време, в случай че установи нарушаване на общите условия на "Кампанията " или при форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на "Кампанията" се обявява на интернет адрес страницата на Кино Арена. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

 

 

XI. Спорове

 

29.Всеки потенциален спор между Организатора на "Кампанията" и Участниците в същата се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентните съдилища в гр.София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал.2 от ГПК.

 

XII. Публичност и лични данни

 

30. С участието си в настоящата Кампания Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Кампанията и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в Кампанията, като предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни, включително да ги предоставя на трети лица, както и се съгласяват, че техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора и/или посочено от последния трето лице, като Организаторът не дължи заплащане за това, включително, но не само, в случай на получаване на награда.

„Кино Арена България” ЕООД, ЕИК 201356916, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, ул. “Бизнес Парк София” № 3  и ” ПРЕМИО ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  , вписано в Търговски регистър с ЕИК 203825668 седалище и адрес на управление: гр.София 1510, район Подуяне, ж.к Хаджи Димитър, „Васил Кънчев” № 26 са Администратори на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

 

31. Освен за целите на настоящата Кампания, Участниците предоставят доброволно  изричното си съгласие личните им данни да бъдат обработвани и използвани от „Кино Арена България“ ЕООД за директен маркетинг и/или статистически цели, включително, но не само, изпращане на (непоискани) търговски съобщения по смисъла на чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Закона за електронната търговия чрез всякакви електронни средства, включително, но не само, чрез e-mail, кратки текстови съобщения (SMS) и директни телефонни обаждания, като във връзка с това Участниците доброволно и изрично се съгласяват така събраните лични данни да се предоставят на трети лица.

Личните данни, събрани по настоящатата Кампания, се предоставят от Участниците доброволно като последните имат право на достъп до и коригиране на така събраните данни.

32. С регистрирането си за участие в Кампанията и приемането на настоящите Общи условия всеки участник изразява своето изрично информирано съгласие личните му данни, предоставени от него при регистрацията и при получаване на наградите/ваучерите/ да бъдат:

-       събирани, обработвани и съхранявани с автоматични средства от организатора;

-       използвани от организатора при провеждане на тегленията, както и в случай че участникът е поискал допълнителна информация за томболата или е спечелил някоя от предоставяните награди – за информиране на участниците по начините, посочени в настоящите Общи условия, за уточняване начина на получаване на наградата/ваучера/ и за осигуряване на получаването й;

-      обработвани, съхранявани и използвани от организатора за целите на директния маркетинг на дейността на Организацията (при изрично съгласие).

33. С регистрирането си за участие в Кампанията и приемането на настоящите Общи условия с изрично маркиране на съответното поле на интернет сайта,  всеки участник декларира и се съгласява, че събирането, съхраняването, обработването и използването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието му в томболата и че ги предоставя доброволно.

34. Отказът или оттеглянето на съгласието да се предоставят необходимите лични данни води до невъзможност за регистрация и/или за участие в томболата, за което организаторът не носи отговорност.

35. Всеки участник в томболата може по всяко време, докато личните му данни се съхраняват, обработват и използват от организатора на томболата, да поиска корекцията или унищожаването (заличаването) на личните си данни.

36. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление до организатора на e-mail: info@kinoarena.com. Заявлението следва да съдържа коректни данни за идентификация на участника. В случаите, когато се подава заявление за преустановяване на обработването и използването на лични данни за целите на директния маркетинг, е достатъчно заявлението да съдържа съответния e-mail.

 

XIII. Общи Условия

 

Общите условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.kinoarena.com за периода на Кампанията.

Участвайки в тази Кампания, Участниците приемат задължителността на тези Общи Условия и се съгласяват да спазват техните и разпоредби.

 

Сподели с

Facebook