Игра на доверие

Всяка игра има правила. Ти избираш дали да ги спазваш.

„Игра на доверие“ проследява личните истории на майка и дъщеря – Даниела и Елена. За

няколко десетилетия времената, в които всяка от тях изживява своята младост, се

променят, обществото също. И двете обаче трябва да се изправят срещу насилието,

прикрито зад маската на добрите намерения. Съдбите им са колкото различни, толкова и

неразривно преплетени, а залогът е собствената им свобода.

Времетраене
104 мин.
Премиера
Петък, 17.02.2023
Режисьор
Martin Makariev
Жанр
Драма
Актьори
Yana Marinova, Luiza Grigorova, Vladimir Zombori, Plamen Manassiev, Aleksandar Dimov
С+

Програма