Моралът е доброто

От детската стая, през ученическия чин и студентска скамейка, до преподавателската катедра и обществена трибуна – филмът 'Моралът е доброто' проследява житейския път на доц. Кристиан Таков на фона на историческите събития от последните десетилетия в България.

Duration
87 Minutes
Premiere
09 12, Friday
Director
Веселин Диманов
Genre
Documentary, Drama
TBC

Program

* Kino Arena maintains the right to change the programme.

* The discount ticket prices are applicable to persons below 18 years of age, pensioners and disabled persons.